ေမး ။ OMS ကိုယံုၾကည္လို႕ရပါသလား?...

ေျဖ ။ လံုးဝ ယံုၾကည့္လုိ႕ရပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ OMS ကေနဖုန္းဝယ္မယ္ဆိုရင္ အရင္ဦးကိုယ္ဝယ္မဲ့ ဖုန္းရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို website ကပဲျဖစ္ျဖစ္ oms ရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ဖုန္းနဲ႕ဆက္သြယ္ မွာယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဝယ္ယူသူလက္ထဲသို႕ ပစၥည္း ေရာက္မွသာလွ်င္ က်သင့္ေငြေပးေခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ OMS မွာဘာေၾကာင့္ေစ်းႏႈန္းက အျပင္ဆိုင္ေတြထက္ သက္သာေနတာလဲ။ ပစၥည္းမမွန္လို႕လား?...

ေျဖ ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ပစၥည္းေတြက ပင္ရင္းကုမၸဏီေတြကေန တိုက္ရိုက္မွာယူထားတဲ့ပစၥည္းေတြပါ။ ဘာေၾကာင့္သက္သာရလဲ ဆိုေတာ့ OMS သည္ Online System ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားခန္႕ထားရန္မလိုပါ။ ဆိုင္ခန္း ငွားရမ္းခ ေပးရန္မလိုပါ။ အခြန္ခ ေပးရန္မလုိပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႕ အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View My Stats

Apple I Phone & I Pad

I Phone 5S

 

 

SM-001

Display             - 4 inches

CPU                  - 64-bit A7 Chip

RAM             - 1 GB RAM DDR3

Storage            - 16,32,64 GB

Version            - IOS 7.0.1

Camera            - 8MP, (Front 1.2 MP)

Color                 - Gold

Price                - 750000 KS (16 GB)

Price                - 835000 KS (32 GB)

Price                - 980000 KS (64 GB)

 

 

 

I Phone 5S

 

 

SM-002

Display             - 4 inches

CPU                  - 64-bit A7 Chip

RAM             - 1 GB RAM DDR3

Storage            - 16,32,64 GB

Version            - IOS 7.0.1

Camera            - 8MP, (Front 1.2 MP)

Color                 - Space Grey

Price                - 750000 KS (16 GB)

 

 

I Phone 5S

 

 

SM-003

Display             - 4 inches

CPU                  - 64-bit A7 Chip

RAM             - 1 GB RAM DDR3

Storage            - 16,32,64 GB

Version            - IOS 7.0.1

Camera            - 8MP, (Front 1.2 MP)

Color                 - Silver

 

 

 

I Phone 5C

 

 

SM-004

Display             - 4 inches

CPU                  - A7 Chip

RAM             - 1 GB RAM

Storage            - 32 GB

Version            - IOS 7.0

Camera            - 8MP, (Front 1.2 MP)

Color                 - Blue/White

 

 

 

I Phone 5C

 

 

SM-005

Display             - 4 inches

CPU                  - A7 Chip

RAM             - 1 GB RAM

Storage            - 16 GB

Version            - IOS 7.0

Camera            - 8MP, (Front 1.2 MP)

Color                 - Pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Pad Mini 2 Wifi (retina display)

 

 

SM-007

Display             - 7.9 inches

CPU                  - Dual-core 1.3 GHz Cyclone

RAM               - 1 GB RAM DDR3

Storage            - 16 GB

Version            - I OS7

Camera            - 5MP, (Front 1.2 MP)

Price                - 600000 Ks (16GB)

 

 

I Pad Air Wifi

 

 

SM-008

Display             - 9.7inches

CPU                  - Dual-core 1.3 GHz Cyclone

RAM             - 1 GB RAM DDR3

Storage            - 16/32/64

Version            - iOS 7.0.4

Camera            - 5MP, (Front 1.2 MP)

Price                 - 570000 KS (16GB)

Price                 - 690000 KS (32GB)

Price                 - 760000 Ks (64GB)